Home Chart Móc Chart Móc Phụ Kiện Trang Trí | Crochet Decorations Patterns

Chart Móc Phụ Kiện Trang Trí | Crochet Decorations Patterns

by Len Xinh

Bài viết này Len Xinh chia sẻ với các bạn chart móc phụ kiện trang trí cho thú bông hoặc búp bê chủ đề giáng sinh nhé! Cùng trang trí thêm cho những món quà của chúng ta thêm lung linh nha.

Ký hiệu viết tắt

Nắm rõ các ký hiệu viết tắt để có thể dễ dàng móc ra sản phẩm nhanh và chuẩn đẹp nhé. Bạn sẽ cần tham khảo qua bài viết các mũi móc lencách đọc chart móc để hiểu rõ hơn tất cả các ký hiệu viết tắt trong chart móc dưới đây.

 • MR: Magic ring/ Magic circle – vòng tròn ma thuật
 • Ch: Chain stitch – mũi bính
 • Sc: Single crochet stitch – mũi đơn
 • Inc: Single crochet increase stitch – tăng mũi đơn
 • Dec: Single crochet decrease stitch – giảm mũi đơn
 • Dc: Double crochet stitch – mũi kép đơn
 • Hdc: Half double crochet stitch – mũi nửa kép
 • BLO: Back loop only – mũi nửa tép sau
 • FLO: Front loop only – mũi nửa tép trước
 • St/ sts: Stitch/ Stitches – mũi
 • Sk: skip stitch – bỏ mũi
 • […] … x time: Repeat instructions x times – lặp lại trong ngoặc X lần
 • (…): Number of stitches of each round – số mũi trong hàng
 • {…}: Work instructions within brackets into the same stitch – móc vào cùng chân

Nguyên liệu

 • Len: chuẩn bị len theo phụ kiện các bạn cần móc, lưu ý là loại len và kích thước cùng với len bạn sử dụng để móc thú bông hoặc búp bê nhé.
 • Kim móc: tương tự kim móc thú bông hoặc búp bê bạn chọn.
 • Kim may, kéo.
 • Gòn bi.
 • Dụng cụ làm pompom.

CHART MÓC PHỤ KIỆN TRANG TRÍ

CHART MÓC PHỤ KIỆN – Nón cây thông

chart móc mũ cây thông noel

Bắt đầu bằng màu xanh đậm:

 • H1: sc 6 vào MR (6sts)
 • H2: BLO [sc, inc] 3 lần (9sts)
 • H3: [sc 2, inc] 3 lần (12sts)
 • H4: [sc 3, inc] 3 lần (15sts)
 • H5: BLO [sc 4, inc] 3 lần (18sts)
 • H6: [sc 5, inc] 3 lần (21sts)
 • H7: [sc 6, inc] 3 lần (24sts)
 • H8: BLO [sc 7, inc] 3 lần (27sts)
 • H9: [sc 8, inc] 3 lần (30sts)
 • H10: [sc 9, inc] 3 lần (33sts)
 • H11: BLO [sc 10, inc] 3 lần (36sts)
 • H12: [sc 11, inc] 3 lần (39sts)
 • H13: [sc 12, inc] 3 lần (42sts).

Đổi sang màu trắng, nối len vào tép còn lại của hàng 2 và móc: FLO ch 2, dc, ss vào mũi kế tiếp

Lặp lại đến hết hàng. Cắt len và dấu mối.

Lặp lại với hàng 5, 8, và 11.

 • H14: ch 2, dc, ss vào mũi kế tiếp, lặp lại đến hết hàng. 

Cắt len, chừa đoạn ngắn để may.

Làm 1 cục pompom nhỏ bằng màu trắng để gắn vào đầu mũ.

chart móc among us crewmate
chart móc phụ kiện trang trí

CHART MÓC PHỤ KIỆN – Sừng tuần lộc mẫu 1

Sừng tuần lộc (làm 2 cái)

Dùng màu nâu:

Phần 1
 • H1: sc 6 vào MR (6sts)
 • H2: inc 6 (12sts)
 • H3-5(3 hàng): sc 12 (12sts)
 • H6: [sc 2, dec] 3 lần (9sts)
 • H7-11(5 hàng): sc 9 (9sts)

Cắt len, chừa đoạn ngắn để may.

Phần 2
 • H1: sc 6 vào MR (6sts)
 • H2: [sc, inc] 3 lần(9sts)
 • H3-4(2 hàng): sc 9 (9sts)

Cắt len, chừa đoạn ngắn để may.

May phần 2 vào hàng 6 đến hàng 8 của phần 1.

CHART MÓC PHỤ KIỆN – Sừng tuần lộc mẫu 2

cách móc sừng tuần lộc

Phần 1

 • H1: sc 6 vào MR (6sts)
 • H2: inc 6 (12sts)
 • H3: sc 12 (12sts)
 • H4: [sc 4, dec] 2 lần (10sts)
 • H5: [sc 3, dec] 2 lần (8sts)

Cắt len.

Phần 2

 • H1: sc 6 vào MR (6sts)
 • H2: [sc, inc] 3 lần (9sts)
 • H3: sc 9 (9sts)
 • H4: dec, sc 7 (8sts)
 • H5: dec, sc 6 (7sts)

Nối vào phần 1

 • H6: [sc, dec] 4 times (8sts)

Cắt len.

Phần 3

 • H1: sc 6 vào MR (6sts)
 • H2: inc 6 (12sts)
 • H3: [sc 4, dec] 2 lần (10sts)
 • H4: [sc 3, dec] 2 lần (8sts)
 • H5: dec, sc 6 (7sts)

Nối vào phần 2

 • H6: [sc, dec] 4 lần (8sts)
 • H7-8(2 hàng): sc 8 (8sts)

Cắt len, chừa đoạn ngắn để may

Thì bộ sừng và tai tuần lộc này bạn có thể dùng trang trí cho thú bông, búp bê, hoặc băng đô chẳng hạn. Dưới đây là một ví dụ cho bạn tham khảo.

chart móc among us squirtle
Squirtle

CHART MÓC PHỤ KIỆN – Tai tuần lộc

Dùng màu nâu nhạt – làm 2 cái

 • H1: sc 6 vào MR (6sts)
 • H2: [sc, inc] 3 lần (9sts)
 • H3: [sc 2, inc] 3 lần (12sts)
 • H4: [sc 3, inc] 3 lần (15sts)
 • H5: [sc 4, inc] 3 lần (18sts)
 • H6-10(5 rounds): sc 18 (18sts)
 • H11: [sc, dec] 6 lần (12sts)
 • H12: dec 6 (6sts)

Cắt len, chừa đoạn ngắn để may

CHART MÓC PHỤ KIỆN – Nón party mẫu 1

cách móc nón sinh nhật trang trí

Bắt đầu bằng màu vàng:

 • H1: sc 6 vào MR (6sts)
 • H2: [sc, inc] 3 lần (9sts)
 • H3: sc 9 (9sts)

Đổi sang màu xanh

 • H4: BLO [sc 2, inc] 3 lần (12sts)
 • H5: [sc 3, inc] 3 lần (15sts)
 • H6: sc 15 (15sts)

Đổi sang màu hồng

 • H7: BLO [sc 4, inc] 3 lần (18sts)
 • H8: [sc 5, inc] 3 lần (21sts)
 • H9: sc 21 (21sts)

Đổi sang màu vàng

 • H10: BLO [sc 6, inc] 3 lần (24sts)
 • H11: [sc 7, inc] 3 lần (27sts)
 • H12: sc 27 (27sts)

Đổi sang màu xanh

 • H13: BLO [sc 8, inc] 3 lần (30sts)
 • H14: [sc 9, inc] 3 lần (33sts)
 • H15: sc 33 (33sts)

Đổi sang màu trắng

 • H16: ch 3, sk st, ss vào mũi kế tiếp, lặp lại cho đến hết hàng.

Cắt len, chừa đoạn ngắn để may

Nối len vào hàng 4 và móc ở nửa tép trước còn lại: FLO ss vào mỗi mũi. Cắt len, dấu mối.

Lặp lại cho hàng 7, 10 và 13.

chart móc among us pikachu

CHART MÓC PHỤ KIỆN – Nón party mẫu 2

cách móc nón sinh nhật trang trí

Bắt đầu bằng màu vàng:

 • H1: sc 6 vào MR (6sts)
 • H2: [sc, inc] 3 lần (9sts)
 • H3: sc 9 (9sts)

Đổi sang màu hồng

 • H4: BLO [sc 2, inc] 3 lần (12sts)
 • H5: sc 12 (12sts)
 • H6: [sc 3, inc] 3 lần (15sts)

Đổi sang màu xanh

 • H7: BLO sc 15 (15sts)
 • H8: [sc 4, inc] 3 lần (18sts)
 • H9: sc 18 (18sts)

Đổi sang màu vàng

 • H10: BLO [sc 5, inc] 3 lần (21sts)
 • H11: sc 21 (21sts)
 • H12: [sc 6, inc] 3 lần (24sts)

Đổi sang màu hồng

 • H13: BLO sc 24 (24sts)
 • H14: [sc 7, inc] 3 lần (27sts)
 • H15: sc 27 (27sts)

Đổi sang màu trắng

 • H16: ch 2, ss vào bính thứ 2 từ kim, sk st, ss vào mũi kế tiếp, lặp lại đến hết hàng.

Cắt len, chừa đoạn ngắn để may

Nối len vào hàng 4 và móc ở nửa tép trước còn lại: FLO ss vào mỗi mũi. Cắt len, dấu mối.

Lặp lại cho hàng 7, 10 và 13.

CHART MÓC PHỤ KIỆN – Mũ giáng sinh

cách móc mũ noel

Bắt đầu bằng màu đỏ:

 • H1: sc 5 vào MR (5sts)
 • H2: inc, sc 4 (6sts)
 • H3: inc, sc 5 (7sts)
 • H4: inc, sc 6 (8sts)
 • H5: inc, sc 7 (9sts)
 • H6: inc, sc 8 (10sts)
 • H7: inc, sc 9 (11sts)
 • H8: inc, sc 10 (12sts)
 • H9: [sc, inc] 6 times (18sts)
 • H10: sc 18 (18sts)
 • H11: [sc 2, inc] 6 lần (24sts)
 • H12: sc 24 (24sts)
 • H13: [sc 3, inc] 6 lần (30sts)
 • H14: sc 30 (30sts)
 • H15: [sc 4, inc] 6 lần(36sts)
 • H16: sc 36 (36sts)

Đổi sang màu trắng

 • H17: sc 36 (36sts)
 • H18: FLO sc 36 (36sts)
 • H19: sc 36 (36sts)

Cắt len, chừa đoạn ngắn để may

Làm 1 cục pompom nhỏ bằng màu trắng để gắn vào đầu mũ.

chart móc among us bulbasaur
Bulbasaur

Tạm thời như vậy đi đã nha bạn ơi…

Len Xinh sẽ tiếp tục thêm nhiều mẫu trang trí đẹp khác nữa, hãy giữ theo dõi và quay lại sau nhé!

You may also like

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Đăng ký nhận CHART MÓC?

Hãy là người đầu tiên nhận CHART MÓC mới nhất từ Len Xinh, bằng cách đăng ký nhận thông báo qua email của bạn!

Bạn đã đăng ký thành công!

error: Alert: Sorry !!